Om oss

Sjöhistoriska föreningen i Ystad är en ideell, allmännyttig förening som består av entusiaster från sjöfartsnäringen, nu verksamma eller före detta. Vi välkomnar dock nya medlemmar!

Ystad hamn är privilegierad med flera spännande attraktioner, som hittills fört en något bortglömd tillvaro. Genom att samla entusiasm och kompetens vill vi på frivillig basis svara för återställning och underhåll av den gamla fyren, pegelhuset med mareograf och en lokal där vi kan samla sjöhistoriska föremål, för att detta ska kunna visas för allmänheten.Bild (244)
Ett annat av föreningens syften är att samla in och dokumentera sjörelaterad historia från vårt område.

Tack till Ystads Fornminnesförening, som låtit oss använda bilder ur arkivet; flera av fotona här på webbplatsen kommer därifrån.

Finansieringen sker genom visningsavgifter, medlemsavgifter, sponsring och donationer. Vi strävar efter att bli fler medlemmar, och välkomnar särskilt ungdomar och kvinnor att vara med i det här
kulturhistoriska projektet.
Föreningen är medlem i Svenska Fyrsällskapet.

Föreningens ordförande: Fleming Eklund
Sekreterare: Henrik Plantin
Kassör: Lars-Åke Larsson

Org.nr 802475-2928