Samverkansavtal med Ystad kommun

Ystad kommun köpte i september 2013 fyrbyggnaden Ystad Övre av Sjöfartsverket för 1 krona. I överenskommelsen ingick ett bidrag på 400 000 kr, som ska gå till renovering av fyren.

dec-11 028

Kommunen och Sjöhistoriska föreningen i Ystad har en gemensam strävan efter att återskapa och visa stadens sjöhistoria, och har skrivit ett avtal om ansvarsfördelningen i arbetet med att rusta upp och underhålla fyren och pegelhuset.

Kommunen står som beställare av restaureringen och avsätter en årlig summa för service- och underhållskostnader. Sjöhistoriska föreningen åtar sig i sin tur att hålla byggnaderna öppna för visningar vissa dagar under sommarmånaderna. Föreningen ska också sammanställa och dela med sig av den historiska dokumentationen.