Kontakt

Sjöhistoriska föreningen i Ystad
Svartgränd 2C
271 43 Ystad

Ordförande Fleming Eklund:
fystad8@gmail.com
Tfn: 0705-180671