Kontakt

Sjöhistoriska föreningen i Ystad
Bussmevägen 2
271 71 Nybrostrand

Ordförande Fleming Eklund:
fystad8@gmail.com
Tfn: 0705-180671