Projekt renovera fyren

Fyrljus i skymningFyren ”Ystad Övre”, som i dag är granne med tågstationen i Ystad, släcktes för sjöfarten 1975 och har inte använts sedan dess.  Den är ett statligt byggnadsminne sedan 1978, och enligt skyddsföreskrifterna ska den underhållas och får inte rivas, flyttas eller förändras.

Ystad kommun har övertagit fyren från Sjöfartsverket, och Ystads sjöhistoriska förening har fått ansvaret för att renovera och underhålla den. Kommunens ambition är att den ska användas som kulturobjekt och visas för skolklasser och andra intresserade. Under hösten 2014 renoverades och målades både fyr och pegelhus.